گیربکس خورشیدی بهین

گیربکس خورشیدی بهین

یکی از شرکت های معتبر در زمینه تولید انواع گیربکس های صنعتی شرکت بهین می باشد. شرکت بهین در سال ۱۳۸۳ تاسیس و انواع گیربکس صنعتی با کیفیت بالا و استانداردهای روز دنیا طراحی و تولید می کند. شرکت بهین انواع گیربکس هلیکال ، حلزونی ، خورشیدی جهت استفاده در صنایع مختلف تولید می نماید.

تامین کننده انواع گیربکس خورشیدی بهین

گروه صناکو در زمینه مشاوره، تامین، فروش انواع گیربکس خورشیدی بهین فعالیت داشته و در خدمت مشتریان محترم می باشد. لطفا جهت ثبت سفارش و استعلام قیمت با کارشناسان شرکت صناکو تماس حاصل نمایید.  گیربکس خورشیدی بهین ارائه شده توسط شرکت صناکو دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب بوده و در اسرع وقت خدمت مشتریان محترم ارسال می گردد. شرکت طاهران صنعت کوشا همچنین در زمینه فروش انواع گیربکس خورشیدی کوچک ، چینی ، شاکرین ، اصفهان ، مشهد ، VF ، استوک ، دست دوم ، شهباز و … فعالیت دارد.

انواع محصولات شرکت بهین

 • گیربکس خورشیدی مدل های ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰

گیربکس خورشیدی بهین

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین مدل A1-20-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۳٫۳ ۴۲۰٫۴ ۱۱۸۲
۳٫۵ ۴۰۰ ۱۷۸۴
۴ ۳۵۰ ۱۶۸۸
۴٫۵ ۳۱۱ ۱۵۷۶
۶٫۲۵ ۲۲۴ ۱۲۶۰
۸ ۱۷۵ ۱۰۵۶
۹٫۷۵ ۱۴۳٫۵ ۶۹۲

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین مدل A2-20-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۱۱٫۶۵ ۱۲۰٫۱ ۲۱۴۹
۱۴ ۱۰۰ ۲۰۲۷
۱۶ ۸۷٫۵۰ ۲۰۵۶
۱۸ ۷۷٫۷ ۲۰۸۲
۲۰٫۲۵ ۶۹٫۱ ۱۹۲۳
۲۱٫۸۷ ۶۴ ۲۳۰۸
۲۵ ۵۶ ۲۱۴۹
۲۸ ۵۰ ۱۹۸۱
۳۲ ۴۳٫۷ ۲۱۹۴
۳۴٫۱۲ ۴۱ ۲۴۰۱
۳۶ ۳۸٫۸ ۲۲۱۵
۳۹ ۳۵٫۸ ۲۲۱۵
۴۳٫۸۷ ۳۱٫۹ ۲۰۵۰
۵۰ ۲۸ ۱۵۷۵
۶۰٫۹۳ ۲۲٫۹ ۱۵۹۶

گیربکس خورشیدی بهین

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین مدل A3-20-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۴۶٫۶ ۳۰ ۲۲٫۵۸
۵۲٫۴۴ ۲۶٫۷ ۲۰۷۴
۵۶ ۲۵ ۲۲۸۴
۶۳ ۲۲٫۲ ۲۱۰۰
۶۴ ۲۱٫۸ ۲۳۰۶
۷۲ ۱۹٫۴۴ ۲۴۷۳
۸۱ ۱۷٫۲۸ ۲۳۳۸
۸۷٫۴۸ ۱۶ ۲۳٫۴۷
۱۰۰ ۱۴ ۲۳۶۲
۱۱۲ ۱۲٫۵ ۲۳۷۸
۱۲۸ ۱۰٫۹۳ ۲۳۹۲
۱۳۶٫۴۸ ۱۰٫۲۵ ۲۳۹۸
۱۴۴ ۹٫۷۲ ۲۴۰۴
۱۵۶ ۸٫۹۷ ۲۴۱۲
۱۷۵٫۴ ۷٫۹۷ ۲۴۲۳
۲۰۰ ۷ ۲۴۳۶
۲۲۵ ۶٫۲۲ ۲۲۲۶
۲۴۳٫۷ ۵٫۷۴ ۲۴۵۰
۲۷۴٫۱۸ ۵٫۱ ۲۲۴۰
۳۱۲٫۵ ۴٫۴۸ ۱۷۱۰

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین مدل A1-30-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۳٫۳ ۴۲۰٫۴ ۱۷۷۳
۳٫۵ ۴۰۰ ۲۶۷۶
۴ ۳۵۰ ۲۵۳۲
۴٫۵ ۳۱۱ ۲۳۶۴
۶٫۲۵ ۲۲۴ ۱۸۹۰
۸ ۱۷۵ ۱۵۸۴
۹٫۷۵ ۱۴۳٫۵ ۱۰۳۸

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین مدل A2-30-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۱۱٫۶۵ ۱۲۰٫۱ ۳۲۲۴
۱۴ ۱۰۰ ۳۰۴۱
۱۶ ۸۷٫۵۰ ۳۰۸۴
۱۸ ۷۷٫۷ ۳۱۲۳
۲۰٫۲۵ ۶۹٫۱ ۲۸۸۴
۲۱٫۸۷ ۶۴ ۳۴۶۲
۲۵ ۵۶ ۳۲۲۴
۲۸ ۵۰ ۲۹۷۱
۳۲ ۴۳٫۷ ۳۲۹۱
۳۴٫۱۲ ۴۱ ۳۶۰۲
۳۶ ۳۸٫۸ ۳۰۳۱
۳۹ ۳۵٫۸ ۳۳۲۳
۴۳٫۸۷ ۳۱٫۹ ۳۰۷۶
۵۰ ۲۸ ۲۳۶۳
۶۰٫۹۳ ۲۲٫۹ ۲۳۹۴
۱۱٫۶۵ ۱۲۰٫۱ ۳۲۲۴
۱۴ ۱۰۰ ۳۰۴۱
۱۶ ۸۷٫۵۰ ۳۰۸۴
۱۸ ۷۷٫۷ ۳۱۲۳
۲۰٫۲۵ ۶۹٫۱ ۲۸۸۴

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین مدل A3-30-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۴۶٫۶ ۳۰ ۳۳۸۷
۵۲٫۴۴ ۲۶٫۷ ۳۱۱۱
۵۶ ۲۵ ۳۴۲۶
۶۳ ۲۲٫۲ ۳۱۵۰
۶۴ ۲۱٫۸ ۳۴۵۹
۷۲ ۱۹٫۴۴ ۳۷۱۰
۸۱ ۱۷٫۲۸ ۳۵۰۷
۸۷٫۴۸ ۱۶ ۳۵۲۱
۱۰۰ ۱۴ ۳۵۴۳
۱۱۲ ۱۲٫۵ ۳۵۶۷
۱۲۸ ۱۰٫۹۳ ۳۵۸۸
۱۳۶٫۴۸ ۱۰٫۲۵ ۳۵۹۷
۱۴۴ ۹٫۷۲ ۳۶۰۶
۱۵۶ ۸٫۹۷ ۳۶۱۸
۱۷۵٫۴ ۷٫۹۷ ۳۶۳۵
۲۰۰ ۷ ۳۷۵۴
۲۲۵ ۶٫۲۲ ۳۳۳۹
۲۴۳٫۷ ۵٫۷۴ ۳۶۷۵
۲۷۴٫۱۸ ۵٫۱ ۳۳۶۰
۳۱۲٫۵ ۴٫۴۸ ۲۵۶۴

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین مدل A1-40-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۳٫۳ ۴۲۰٫۴ ۲۳۶۴
۳٫۵ ۴۰۰ ۳۵۶۸
۴ ۳۵۰ ۳۳۷۶
۴٫۵ ۳۱۱ ۳۱۵۲
۶٫۲۵ ۲۲۴ ۲۵۲۰
۸ ۱۷۵ ۲۱۱۲
۹٫۷۵ ۱۴۳٫۵ ۱۳۸۴

 مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین مدل A2-40-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۱۱٫۶۵ ۱۲۰٫۱ ۴۲۹۸
۱۴ ۱۰۰ ۴۰۵۴
۱۶ ۸۷٫۵۰ ۴۱۱۲
۱۸ ۷۷٫۷ ۴۱۶۴
۲۰٫۲۵ ۶۹٫۱ ۳۸۴۵
۲۱٫۸۷ ۶۴ ۴۶۱۶
۲۵ ۵۶ ۴۲۹۹
۲۸ ۵۰ ۳۹۶۲
۳۲ ۴۳٫۷ ۴۳۸۸
۳۴٫۱۲ ۴۱ ۴۸۰۲
۳۶ ۳۸٫۸ ۴۰۴۲
۳۹ ۳۵٫۸ ۴۴۳۱
۴۳٫۸۷ ۳۱٫۹ ۴۱۰۱
۵۰ ۲۸ ۳۱۵۰
۶۰٫۹۳ ۲۲٫۹ ۳۱۹۲
۱۱٫۶۵ ۱۲۰٫۱ ۴۲۹۸
۱۴ ۱۰۰ ۴۰۵۴
۱۶ ۸۷٫۵۰ ۴۱۱۲
۱۸ ۷۷٫۷ ۴۱۶۴
۲۰٫۲۵ ۶۹٫۱ ۳۸۴۵

 مشخصات فنی گیربکس خورشیدی بهین مدل A3-40-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۴۶٫۶ ۳۰ ۴۵۱۶
۵۲٫۴۴ ۲۶٫۷ ۴۱۴۸
۵۶ ۲۵ ۴۵۶۸
۶۳ ۲۲٫۲ ۴۲۰۰
۶۴ ۲۱٫۸ ۴۶۱۲
۷۲ ۱۹٫۴۴ ۴۹۴۶
۸۱ ۱۷٫۲۸ ۴۶۷۶
۸۷٫۴۸ ۱۶ ۴۶۹۴
۱۰۰ ۱۴ ۴۷۲۴
۱۱۲ ۱۲٫۵ ۴۷۵۶
۱۲۸ ۱۰٫۹۳ ۴۷۸۴
۱۳۶٫۴۸ ۱۰٫۲۵ ۴۷۹۶
۱۴۴ ۹٫۷۲ ۴۸۰۸
۱۵۶ ۸٫۹۷ ۴۸۲۴
۱۷۵٫۴ ۷٫۹۷ ۴۸۴۶
۲۰۰ ۷ ۴۸۷۲
۲۲۵ ۶٫۲۲ ۴۴۵۲
۲۴۳٫۷ ۵٫۷۴ ۴۹۰۰
۲۷۴٫۱۸ ۵٫۱ ۴۴۸۰
۳۱۲٫۵ ۴٫۴۸ ۳۴۲۰

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی BEHIN مدل A1-50-150

نسبت  N2 دور در دقیقه گشتاورنیوتن متر
۳٫۳ ۴۲۰٫۴ ۳۹۴۰
۳٫۵ ۴۰۰ ۳۵۶۸
۴ ۳۵۰ ۴۵۰۰

مشخصات فنی گیربکس خورشیدی BEHIN مدل A2-50-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۱۴ ۱۰۰ ۵۴۰۵
۱۶ ۸۷٫۵۰ ۵۴۸۲
۱۸ ۷۷٫۷ ۵۵۵۱
۲۵ ۵۶ ۵۷۳۲
۳۲ ۴۳٫۷ ۵۸۵۰
۳۹ ۳۵٫۸ ۵۹۴۶

 مشخصات فنی گیربکس خورشیدی BEHIN مدل A3-50-150

نسبت N2 دور در دقیقه گشتاور نیوتن متر
۴۶٫۶ ۳۰ ۶۰۲۵
۵۶ ۲۵ ۶۰۹۳
۶۴ ۲۱٫۸ ۶۱۵۰
۷۲ ۱۹٫۴۴ ۶۵۹۵
۸۱ ۱۷٫۲۸ ۶۲۳۴
۸۷٫۴۸ ۱۶ ۶۲۶۰
۱۰۰ ۱۴ ۶۳۰۳
۱۱۲ ۱۲٫۵ ۶۳۴۰
۱۲۸ ۱۰٫۹۳ ۶۳۷۸
۱۳۶٫۴۸ ۱۰٫۲۵ ۶۳۹۶
۱۴۴ ۹٫۷۲ ۶۴۱۱
۱۵۶ ۸٫۹۷ ۶۴۳۲
۱۷۵٫۴ ۷٫۹۷ ۶۴۶۲
۲۰۰ ۷ ۶۴۹۵
۲۴۳٫۷ ۵٫۷۴ ۶۵۳۵

مزایای گیربکس خورشیدی

 • دارای صدای کم
 • انتقال گشتاور بالا به دلیل توازن بار روی چرخدنده ها
 • دارای راندمان بالا در حدود ۹۸ درصد
 • دارای قابلیت مقاومت بالا در برابر دور ورودی تا ۳۵۰۰ P.M
 • دارای حداقل لقی به دلیل ساختمان چرخدنده ها
 • اشغال فضای کم
 • تعویض آسان قطعات در صورت خرابی
 • کوپل آسان و سریع با الکتروموتور

کاربرد گیربکس خورشیدی

 • توربین
 • رولینگ
 • میکسر
 • سنگ شکن
 • کانوایر
 • همزن خاص
 • نورد فولاد
 • دیسک گندله سازی
 • آسیاب
 • تجهیزات شهربازی
 • حفاری چاه نفت
 • صنایع بسته بندی

لیست قیمت گیربکس خورشیدی بهین

مدل پایه دار ورودی فریم ۹۰ ورودی فریم ۱۰۰ ورودی فریم ۱۳۲ ورودی فریم ۱۶۰
سایز ۲۰ یک استیج ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۲۰ دو استیج ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
سایز ۲۰ سه استیج ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سایز ۳۰ یک استیج ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
سایز ۳۰ دو استیج ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۳۰ سه استیج ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
سایز ۴۰ یک استیج ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
سایز ۴۰ دو استیج ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۴۰ سه استیج ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۵۰ یک استیج ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۵۰ دو استیج ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۵۰ سه استیج ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۸۰۰,۰۰۰
مدل فلنج دار ورودی فریم ۹۰ ورودی فریم ۱۰۰ ورودی فریم ۱۳۲ ورودی فریم ۱۶۰
سایز ۲۰ یک استیج ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۲۰ دو استیج ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سایز ۲۰ سه استیج ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
سایز ۳۰ یک استیج ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سایز ۳۰ دو استیج ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۳۰ سه استیج ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰,۰۰۰
سایز ۴۰ یک استیج ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۴۰ دو استیج ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰
سایز ۴۰ سه استیج ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۰۰,۰۰۰
سایز ۵۰ یک استیج ۱۷,۹۰۰,۰۰۰
سایز ۵۰ دو استیج ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
سایز ۵۰ سه استیج ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰

کلیه قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد، لطفا جهت اطلاع از آخرین قیمت ها با بخش فروش شرکت صناکو تماس حاصل نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست